Metoda Tomatisa®

Metoda Tomatisa® to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie neuronauki. Sześćdziesiąt lat temu francuski lekarz i naukowiec  Alfred Tomatis opracował podejście pedagogiczne, które ukierunkowane jest na stymulację mózgu za pośrednictwem układu słuchowego w celu przywrócenia odpowiedniego poziomu uwagi słuchowe.

Obecnie terapia ta jest praktykowana w ponad 75 krajach na świecie.  Metoda ta wykorzystuje najnowsze technologie i wysokie umiejętności specjalistów. Takie alternatywne podejście pedagogiczne, zapewnia naturalną i skuteczną stymulację mózgu i stanowi uzupełnienie tradycyjnych metod terapeutycznych i leczniczych.

Metoda Tomatisa® to program stymulacji neurosensorycznej, który znacząco poprawia  zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze, dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu, ponieważ to ucho odbiera najwięcej informacji sensorycznych , a nasz mózg  w blisko 80 % stymulowany jest poprzez  zmysł słuchu. Taka aktywna stymulacja mózgu  z pomocą  Metody Tomatisa®  w oparciu o bramkowanie elektroniczne wywołuje kontrast dźwiękowy, co nieustannie i w naturalny sposób zaskakuje mózg . Celem jest ułatwienie mózgowi rozwijania automatycznych mechanizmów wykrywania zmian. Po odpowiednim przyswojeniu tych mechanizmów możemy dużo łatwiej selekcjonować przydatne informacje i decydować, które elementy mają drugorzędne znaczenie i można je pominąć. Metoda Tomatisa®  umożliwia dziecku stworzenia mechanizmów rekompensujących te trudności. Inaczej mówiąc, nie da się wyleczyć z zaburzeń uczenia się, ale można je obejść lub zrekompensować, umożliwiając mózgowi korzystanie z innych sieci neuronów.

 Terapia ta znajduje  zastosowanie w licznych obszarach np.:

 • w specyficznych zaburzeniach uczenia się dotyczących mowy,
 • zaburzenia ze spektrum Autyzmu i zespołu Aspergera i zespołu Downa
 • deficytów uwagi i koncentracji,
 • AHDH i ADD,
 • zaburzenia motoryki i koordynacji, zaburzenia integracji sensorycznej,
 • problemy logopedyczne,
 • zaburzenia emocjonalne, stany lekowe, depresja, stres,
 • muzykalność  ( fałszowanie),
 • trudności w uczeniu się języków obcych.

Po indywidualnej konsultacji i badaniu specjalista Metody Tomatisa® przygotowuje program codziennych seansów słuchowych dostosowanych do potrzeb konkretnego dziecka lub dorosłego.
Terapia może być przeprowadzona w gabinecie terapeuty lub w domu  pacjenta. 

Metoda Johansena

Metoda Johansena to indywidualna stymulacja słuchu. Opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej, w tym teście dychotycznym – są to ważne dla procesu uczenia się aspekty przetwarzania bodźców słuchowych. Program terapeutyczny opiera się na specjalnie skomponowanej i wykonanej na syntezatorze muzyce, która w swoim zakresie obejmuje różne częstotliwości dźwięku niezbędne do stymulacji.

Terapia metodą Johansena zbliżona jest do Metody Tomatisa i w wielu miejscach korzysta z osiągnięć i założeń francuskiego lekarza Alfreda Tomatisa. Różni się jednak sposobem przeprowadzania samego procesu terapeutycznego. Stymulacja słuchu wg metody Johansena może być realizowana przez słuchawki jak i w wolnym polu,  na podstawie uprzednio przygotowanego indywidualnego programu.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS) działa na szerokie spektrum zdolności
i zachowań:

 • kształtuje właściwe rozumienie mowy,
 • wspomaga uwagę i koncentrację
 • ułatwia komunikację interpersonalną,
 • wspiera budowanie zrozumiałych wypowiedzi
 • harmonizuje ruchy ciała,
 • wspiera naukę czytania
 • nadwrażliwość lub osłabioną wrażliwość na dźwięki,
 • trudności w uczeniu się języków obcych. 

Biofeedback

Za twórcę elektroencefalografii uznaje się niemieckiego lekarza psychiatrę Hansa Bergera (1873–1941). Na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku  Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA zaczęła wykorzystywać do treningu kosmonautów urządzenie nazwane EEG-biofeedback.

Dzis metodę EEG-biofeedback przeprowadza się  na szeroką skalę w specjalistycznych gabinetach psychologicznych, pedagogicznych czy lekarskich. 

EEG-biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Biofidback jako metoda terapeutyczna:

W wyniku terapii poprawiają się różne funkcje mózgu u około 60-90 % osób w zależności od stopnia zaburzenia , wieku, ogólnych możliwości układu nerwowego, czy aktywności pacjenta w trakcie treningu.

Pozytywne skutki neuroregulacji, jakie dokonują się w wyniku terapii, przy niektórych typach zaburzęń, utrzymują się nawet 10 lat od jej zakończenia.

Biofeedback z dużą skutecznością może być stosowany we wszystkich grupach wiekowych. W stosunku do dzieci daje satysfakcjonujące efekty w przypadkach następujących chorób i zaburzeń:

zaburzenia pamięci i uwagi

 • słaba spostrzegawczość
 • dyskeksja
 • ADHD
 • niedojrzałość emocjonalna
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • zaburzenia snu
 • leki, nerwice
 • moczenie nocne
 • uzależnienia
 • migreny, bóle głowy
 • w rehabilitacji po urazach i udarach mózgu,
 • autyzm