O MNIE

Od 2006 roku pracuję jako nauczyciel, pedagog i terapeuta. Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim m.in. w zakresie pedagogiki specjalnej w tym oligofrenopedagogiki oraz edukacji i terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Obecnie pracuję jako pedagog i certyfikowany terapeuta matody Tomatis’a, Johansena oraz Biofeedback z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, zaburzeniami integracji sensorycznej, APD, nadpobudliwością psychoruchową oraz w normie intelektualnej.

Stale podnoszę swoje kompetencje biorąc udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach czy kursach min.: 

– Kurs I i II stopnia Metody Tomatisa®. Luxembourg – Tomatis Developpement S.A.
– Kurs EEG Biofeedback. Biomed Katowice.
– Indywidualne warsztaty EEG Biofeedback organizowane przez Fundację Promyk Słońca z Wrocławia u dr N. Nowotny
– Kurs Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS) Kraków.
– Kurs Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej dla Pedagogów, College Medyczny, Kielce
– Kurs I-II stopnia terapii dźwiękiem i terapeutycznego oddziaływania wibracjami mis tybetańskich wg tradycyjnego przekazu himalajskiego. Kraków, Studio Technik i Terapii Naturalnych